0

Aktuellt

  • I början av mars 2016 öppnade Fritidsgården Hjorten på Billerödsvallen, delvis tack vare ett projektbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhälletsfrågor, där Annette Fransson och Pernilla Fredholm har en tjänst på 37 procent vardera under 2016 och 50 procent under 2017.
  • För de barn och unga som kommer till fritidsgården krävs ett medlemsskap i Hjärtums IS för att försäkringar ska gälla, eftersom HIS står för lokalen. För enskilda personer kostar ett medlemsskap 200 kronor, för en hel familj 400 kronor (medlemsskapet gäller för kalenderår). Som medlem får du gratis nyttja lokalerna, såsom till exempel bastun eller låna samlingssalen för sammankomster! 
  • Fritidsgården ingår i Föräldraföreningen verksamhet.
 
Vill du veta mer om Hjärtums Föräldraförening och vår verksamhet, kontakta styrelsen i Hjärtums Föräldraförening: pernilla@pernillafredholm.se 

Vår strävan är också att öka samarbetet mellan de föreningar som finns i Hjärtum. Här finns många eldsjälar, både yngre och äldre, och vi vill kunna hjälpas åt över förenings- och åldersgränserna för att tillsammans göra Hjärtum till en ännu bättre plats att leva och bo på! Stötta gärna övriga föreningar genom att bli medlem. 
HJÄRTUMS FÖRENINGAR/ORGANISATIONER:
 
Hjärtumsgården
HIS
Hembygdsföreningen
Jaktvårdsföreningen
Skytteföreningen
Moppedrevet
Utby Vestens Byalag
Svenska kyrkan i Hjärtum
Askerödgården
Röda Korset
Majblomman
 
 

Kommentera här: