0

Senaste protokoll

Föräldraföreningens verksamhetsberättelse

2016/2017 

Under verksamhetsåret har vi arbetat tillsammans med föräldrar, barn och personal på förskolan och fritidsgården Hjorten för att skapa en trygg och bra uppväxtmiljö för våra barn. 

Här ser ni vad vi gjorde verksamhetsåret som gått:

 • Styrelsen har haft 4 protokollförda möten, och föreningen har haft fyra protokollförda medlemsmöten inkl årsmötet.
 • Antal betalande medlemmar 30 st (förra året 28 st).
 • Vi hade Spökpyssel på fritidsgården tillsammans med Helena och Elin.
 • Vi hade ett Halloween-disco med gruppen Spökligan i Hjärtumsgården, som lockade väldigt många besökare! Hjärtumsgården sponsrade med att lägga ett föreningsbidrag på 10 000 kronor på oss.  
 • Vi hade filmkväll för både små & större barn under hösten.
 • Vi anordnade en julfest för stora och små i Hjärtumsgården, med Luciatåg som kyrkan hjälpte till med, allsång och musikquiz, fika, dans runt granen och tomte som tog emot önskelistor och delade ut godispåsar. Välbesökt och trevligt!
 • Vi anordnade för fjärde året Hjärtumsfestivalen, som gick av stapeln i maj i samarbete med Hjärtums övriga föreningar och företag liksom Svenska Kyrkan. Kyrkan sponsrade med lokaliteter i Församlingshemmet, där vi ska vara även kommande år. Föräldraföreningen fick in en hel del pengar genom ett lotteri där fina vinster skänkts av flera företag och föreningar, dessutom hade vi ett café.
 • Vi sponsrade förskolan med odlingslådor.
 • Vi bjöd alla förskolebarnen på glass innan sommarstängningen.

Härmed tackar styrelsen för visat förtroende och ställer sina platser till förfogande.

Annette Fransson, kassör:

Övriga styrelsemedlemmar: Pernilla Fredholm, Maria Kindgren, Ulf Kindgren, Marie Johansson, Mia Metsola, Linda Redenius och Jenny Larsson.

 

 

Medlemsmöte 6 april 2017           

Närvarande: Pernilla Fredholm, Marie Johansson, Mia Metsola, Annette Fransson, Maria Kindgren, Linda Redenius, Jenny Larsson

1.     Mötet öppnades av ordförande Pernilla Fredholm

2.     Mötesordförande: Pernilla Fredholm

3.     Mötessekreterare: Marie

4.     Justerare: 

5.     Ekonomi: 

Förskolan har fått 3000 kr till ett odlingsprojekt. Tillgångar i nuläget ca 8 000 kr. 

HFF har sökt pengar från en minnesfond för ett konstnärligt projekt på fritidsgården, har fått 25 000 kr.

6.     Aktiviteter: 

Fortsatt planering av Hjärtumsfestivalen 7 maj kl 11.00–14.00

Plats: församlingshemmet och området runt omkring

Aktiviteter, nytt för i år:

Scouterna - göra och sälja pinnbröd, visa upp sin verksamhet

Besök av Räddningstjänsten

Pernilla och Mia undersöker möjlighet att få vi får besök av en polis med polisbil

Skytteföreningen: prova på-skytte, fågelholksbygge

Clown/trollkonstnär – Mia kontaktar Clownen Coco

Dessutom: café, plantförsäljning, lådbilsrally, lotteri, kyrkan – poängpromenad, tornvisning, kyrkoguidning, Bygdegårdsprojektet spelar, fiskdamm, ponnyridning. Vi träffas och förbereder kvällen innan kl 17.00

7.     Nästa möte:

8.     Mötet avslutades

 

 

Medlemsmöte 23 februari 2017           

Närvarande: Pernilla Fredholm, Marie Johansson

1.     Mötet öppnades av ordförande Pernilla Fredholm

2.     Mötesordförande: Pernilla Fredholm

3.     Mötessekreterare: Marie

4.     Justerare: 

5.     Ekonomi: 

Tillgångar: ca 11 000 kr 

6.     Aktiviteter: 

Aktiviteter hösten 2016:
Halloweendiscot blev en riktigt stor succé med oerhört många besökare. Med tanke på hur många som kom behöver inför nästa år vi fundera på om det ska vara förköp så att det inte blir för många i lokalen.
Julfesten besöktes av ca 80 personer i blandade åldrar. Lyckat evenemang som är värt att fortsätta med.

Aktiviteter våren 2017:

Under våren kommer mycket tid att läggas på anläggandet av aktivitetsplatsen på Billerödsvallen.

Hjärtumsfestivalen kommer att hållas söndag 7 maj kl 11.00–14.00

Tänkta aktiviteter:

Försäljning av växter, besök av Räddningstjänsten med en bil, café, Bygdegårdsprojektet spelar, lotteri, Svenska kyrkan – någon aktivitet, tipspromenad, fiskdamm, lådbilsrally, försäljning av hembakat? HIS?, Scouterna Skytteföreningen? Ponnyridning? Monica Funck – någon skapande aktivitet? Musikskolan som spelar?

Vi träffas och förbereder kvällen innan kl 17.00

Aktiviteter hösten 2017:

Halloweendisco fredag 27 oktober med Spökligan som spelar

Julfest söndag 10 december

 7.     Nästa möte: torsdag 6 april kl 18.30

 8.     Mötet avslutades

 

 

Medlemsmöte 17 oktober 2016           

Närvarande: Pernilla Fredholm, Annette Fransson, Marie Johansson

1.    Mötet öppnades av ordförande Pernilla Fredholm

2.    Mötesordförande: Pernilla

3.    Mötessekreterare: Marie

4.    Justerare: Annette

5.    EKONOMI: 

Föreningnens ekonomi är oförändrad.
Vi beslutar att köpa in Pixel-hobby, Diabolo och Kendama för ca 2500 kr. Vi belsutar också att vi köper in material till Halloween-pysslet för max 1000 kr.
Marie hör med förskolan om de önskar bidrag till någon aktivitet.

6.    AKTIVITETER:

 • Spökdisco 28 oktober kl 18.00-20.00. Pernilla kollar med Folkets hus om de kan popcorn samt hör med Erika om hon kan ordna festis och godis. Folk som hjälper till under kvällen: Pernilla, Mia Metsola, Jenny, Marie, eventuellt David och Jonathan. Pernilla och någon mer dekorerar lokalen. Jonas ordnar med ljud och ljus.
 • Halloweenpyssel på fritidsgården 30 oktober kl 17.00-20.00, för alla åldrar. Inköp av pysslematerial görs. Helena och Elin håller i det. 
 • 4 november kommer svenska mästaren i FIFA 16, Ivan Lapanje, till fritidsgården. Han visar, tipsar och kör turnering. Detta riktar sig till de äldre ungdomarna. 
 • 27 november kl 11.00-14.00 ordnar Hjärtums IS julmarknad på Hjärtumsgården. Fritidsgården ordnar några bakkvällar, säljer på marknaden för att samla in pengar till föräldraföreningen/fritidsgården. Vi dekorerar lokalen inför detta, får stå kvar till julfesten.
 • Julfest 11 december kl 17.00-19.00. Denna aktivitet riktar sig till hela byn. Hjärtumsgården är med som medarrangör. Bygdegårdsprojektet spelar. Det kommer att vara luciatåg, allsång, quiz, fika – tag med egen fikakorg, dans runt granen, tomte att lämna önsklista till. Pernilla ser till att detta annonseras i byn. Det behövs folk som hjälper till vid julfesten.

7.    ÖVRIGA FRÅGOR:

 • Ombildning av styrelsen: Patrik har avsagt sig sin roll som kassör och plats i styrelsen pga av sina arbetstider. Som tillfällig kassör väljs Annette Fransson. Mia Metsola väljs in som ordinarie ledamot i styrelsen. Marie Johansson väljs som sekreterare.  
 • Nästa års Hjärtumsfestival äger rum söndag den 7 maj.
 • Nästa styrelsemöte: tisdag 17 januari kl 18.30, medlemsmöte kl 19.00.

 

8.    MÖTET AVSLUTADES.

  

 

Hjärtums föräldraförening

ÅRSMÖTE 

Protokoll för möte 8 september 2016

            

Närvarande: Erika Sjöberg, Marie Johansson, Maria Kindgren, Linda Redenius, Jenny Larsson och Pernilla Fredholm

 

1.    Årsmötet öppnades av Pernilla Fredholm

2.    Mötets utlysande: Korrekt

3.    Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet

4.    Mötesordförande: Pernilla Fredholm

a.    Mötessekreterare: Pernilla Fredholm

b.    Justerare och rösträknare: Marie och Erika

5.    Ekonomisk berättelse: Erika föredrog verksamhetsberättelsen och inga synpunkter fanns.

6.    Verksamhetsberättelse: Erika redovisade den ekonomiska berättelsen. Tillgångarna är totalt 18 898 kronor.

7.    Föredragning av revisorernas berättelse: Inga anmärkningar eller synpunkter.

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.    Val av ny styrelse: Ordförande Pernilla Fredholm, kassör Patrik Johansson. Ordinarie ledamöter Annette Fransson, Marie Johansson och Maria Kindgren. Ersättare Ulf Kindgren och Linda Redenius.

10. Val av två revisorer: Elinor Svenungsson och Johan Nicklasson.

11.Valberedning: Jenny Larsson.

12. Fastställande av medlemsavgift för 2016: 150 kronor per år och familj.

13. Kommande årsbudget: Vi återkommer med detta på nästa medlemsmöte.

14. Stadgeändringar: Vi beslutade att korta ner stadgarna, och dessutom ändra några punkter: Eftersom skolan lades ner våren 2016, bestämdes att Fritidsgården Hjorten ska ingå i Föräldraföreningens verksamhet för att kunna möta upp just den åldersgruppens intressen. Vi ändrade också antalet ledamöter till styrelsen, liksom antalet möten per termin.

Se www.ffhjartum.se  under fliken OM OSS för att se stadgarna!

15.AKTIVITETER:

a.    Halloweendisco fredag 28 oktober kl 18 för målgrupp förskola-åk 3 på övervåningen i Hjärtumsgården. Bandet Spökligan uppträder!

b.    Julfest: Vi planerar att ha en julfest tillsammans med Hjärtumsgården, som ska vara en fest för hela byn, ung som gammal. Det blir jul-allsång med bandet Bygdegårdsprojektet, tomte som delar ut godis till barnen, dans kring granen och fika/glögg.Eventuellt ett litet luciatåg.

c.    Filmkväll: söndag 9 oktober på Fritidsgården Hjorten kl 15-16 för de mindre barnen, 16.30-18 för de större.

16.Övriga frågor: Nästa styrelsemöte är tisdag 18 oktober kl 18.30 på Billerödsvallen. Medlemsmöte samma kväll kl 19.

17. Mötet avslutades.

 

 

Föräldraföreningens verksamhetsberättelse

2015/2016

 

Under verksamhetsåret har vi arbetat tillsammans med föräldrar, barn och personal på förskolan och skolan för att skapa en trygg och bra skola/förskola.

Vi fortsätter nu vårt arbete att tillsammans skapa en trygg och bra skola och barnomsorg i Hjärtum. Här ser ni vad vi gjorde verksamhetsåret som gått:

 • Styrelsen har haft 17 protokollförda möten, varav 13 var per sms.
 • Antal betalande medlemmar 28 st varav tre stödmedlemmar, vilket skall jämföras med förra årets 31.
 • Föräldraföreningen deltog på Fotbollens dag med lotteri och aktiviteter. Vi fick också 20 000 kronor från Lars-Inge Johanssons Minnesfond som bidrag till balansbanan!
 • Vi hade ett Halloween-disco med gruppen Spökligan i Hjärtumsgården, som lockade väldigt många besökare! Hjärtumsgården sponsrade med att lägga ett föreningsbidrag på 10 000 kronor på oss.  
 • Vi hade filmkväll för de små barnen och bowling i Fuxerna för de större.
 • Föräldraföreningen bjöd skolbarnen på lussekatter och pepparkaka på deras juldisco, och personalen på skolan bjöds på julfika innan jullovet. Förskolan tackade nej.
 • Vi köpte en pyssel-julkalender till skolan och förskolan fick pengar till nya färgpennor.
 • Vi anordnade isdisco med hjälp av Jonas Karlsson som fixade ljud och ljus. Vi bjöd på korv och saft. En riktig succé!
 • Vi anordnade för tredje året Hjärtumsfestivalen, som gick av stapeln i maj i samarbete med Hjärtums övriga föreningar och företag liksom Svenska Kyrkan. Kyrkan sponsrade med lokaliteter i Församlingshemmet, där vi ska vara även kommande år. Föräldraföreningen fick in en hel del pengar genom ett lotteri där fina vinster skänkts av flera företag och föreningar, dessutom hade vi ett café.
 • Vi sponsrade förskolan med leksaker från K´Nex.
 • Vi sponsrade skolan med kaffemuggar, servetter, papperassetter och plastglas till fikaförsäljningen på invigningen av Fritidsgården Hjorten.
 • Vi sponsrade också skolan med lite pengar till deras försäljningar (fika, pysselmaterial etc) som de anordnade för att samla in pengar för en skolresa i maj.
 • Hjärtumsskolan lades ner våren 2016. Avslutningen hölls på kvällstid på skolan, där skolpersonal, barn och Föräldraföreningen hjälptes åt att fixa en fantastisk kväll med jordgubbsbakelser, brännbollsturnering och grillning. HIS hjälpte oss med tält. Treorna fick även enligt tradition varsin guld-hästsko!
 • Vi bjöd alla förskolebarnen på glass sista dagen innan sommarstängningen, och pedagogerna fick tårta.
 • Fritidsgården Hjorten öppnade i mars 2016, i samarbete med Hjärtums IS som står för själva lokalerna och som bidragit med lite pengar till möbler etc. Eftersom kommunen beslutat att Hjärtumsskolan ska läggas ner, är det extra viktigt att vi har en verksamhet i byn som riktar sig till skolbarnen.

Styrelsen tackar alla som deltagit i verksamheten under året. Vi hoppas på ett fortsatt engagemang av våra föräldrar under kommande år.

 

Härmed tackar styrelsen för visat förtroende och ställer sina platser till förfogande.

 Erika Sjöberg, kassör:

 

Övriga styrelsemedlemmar:

Annette Fransson, Pernilla Fredholm, Maria Kindgren, Ulf Kindgren, Jill Wulff, Lise-Lotte Nybelin, Anna Gustafsson, Marie Johansson, Linda Redenius, Jenny Larsson och Johan Nicklasson.

 

 

 

 

Kommentera här: